Przeskocz do treści

PNE 2019 – PROGRAM

Piknik Nauki EKSPLORACJE – PRELEUDIUM (inauguracja Pikniku).
Termin: 24.05 (piątek) w godz. 18:00-21:00
Lokalizacja: pomieszczenia Uniwersytetu Rzeszowskiego
Główny Organizator: Uniwersytet Rzeszowski
Zakres tematyczny: zagadnienia dotyczące makro-obszaru „Nasza Cywilizacja”, prezentujące osiągnięcia cywilizacji w oparciu o zasoby Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Piknik Nauki EKSPLORACJE – PIKNIK (wydarzenie główne).
Termin: 25.05 (sobota) w godz. 11:00-18:00
Lokalizacja: moduł plenerowy - Pl. AK, ul. Szopena, AL. Lubomirskich,
parking RARR, fosa Zamku.
Główny Organizator: Stowarzyszenie ExploRes
Zakres tematyczny: zagadnienia dotyczące wszystkich makro-obszarów wiedzy, łączące naukę, technikę oraz kulturę jako wspólny dorobek cywilizacyjny. Uczestnikami (wystawcami) będą instytucje oraz organizacje działające w obszarze oświaty, edukacji nieformalnej, technologii oraz popularyzacji wiedzy: uczelnie, centra nauki, koła naukowe, organizacje pozarządowe, szkoły, muzea, instytucje publiczne i grupy nieformalne.

Piknik Nauki EKSPLORACJE – WYPRAWA
Termin: 26.05 (niedziela) w godz. 11:00-14:00
Lokalizacja: moduł plenerowy – zalew, bulwary nad zalewem, rezerwat Lisia Góra
Główny Organizator: Stowarzyszenie EKOSKOP
Zakres tematyczny: zagadnienia dotyczące makro-obszaru „Świat Wokół Nas”, związane z przyrodą,  jej ochroną, ekologią i bioróżnorodnością w oparciu o zasoby Stowarzyszenia EKOSKOP.

Piknik Nauki EKSPLORACJE – SEANS
Termin: 26.05 (niedziela) w godz. 18:00-21:00
Lokalizacja: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Okrzei 7
Główny Organizator: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Zakres tematyczny: seans filmowy połączony z prelekcjami i pokazami naukowymi dotyczącymi makro-obszaru „My Ludzie”.