Przeskocz do treści

HISTORIA

Pomysł zorganizowania w Rzeszowie plenerowej imprezy popularyzującej naukę, technikę i edukację nieformalną i realizowanej w formie rodzinnego pikniku, zrodził się w Stowarzyszeniu Upowszechniania Wiedzy ExploRes na przełomie 2008 i 2009 roku . Wzorem był warszawski Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, z którym Stowarzyszenie ExploRes współpracuje od początku swojej działalności. Bezpośrednim zaś źródłem inspiracji były rozmowy podczas Konferencji Interakcja-Integracja w grudniu 2008 roku. Podjęte potem z inicjatywy Stowarzyszenia ExploRes działania promocyjne, prace organizacyjne, poszukiwanie partnerów i źródeł finansowania oraz rozmowy z potencjalnymi wystawcami, zaowocowały powstaniem założeń programowo-organizacyjnych projektu. Następnie zaś przez osiem lat (2010-2017)  w Rzeszowie, organizowane było przez Stowarzyszenie ExploRes oraz firmę Polimedia przy współpracy w kilku edycjach z Polskim Radiem Rzeszów, RARR S.A. oraz Uniwersytetem Rzeszowskim, wydarzenie pod nazwą:

DZIEŃ ODKRYWCÓW - INTERAKTYWNY PIKNIK WIEDZY