Przeskocz do treści

Muzyczny Czwartek

Kolejna cześć Pikniku Nauki EKSPLORACJE 2022 miała także miejsce w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, a to z racji iż była to muzyczna historia o życiu wybitnego, polskiego wynalazcy Ignacego Łukasiewicza, którą z młodzieńczą brawurą wykonali na scenie WDK w Rzeszowie soliści i Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej pod dyrekcją pani Lidii Chmielińskiej.
Spektakl pod nazwą „Ignacy Łukasiewicz, nasz rodak i patron”, którego premiera odbyła się niecałe dwa miesiące wcześniej,
jest musicalem, w którym usłyszeć można znane wszystkim piosenki oraz historie z życia wielkiego Polaka. Autorem scenariusza
i reżyserem jest pan Tadeusz Urban, a oprawę muzyczną zapewniają panowie Przemysław Czekaj, Maciej Mikłasz i Kamil Niemiec. W spektaklu uczestniczyli m.in. pan Prorektor ds. studenckich Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz i pan Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Damian Drąg. Wśród widzów znaczącą grupę stanowili zaś młodzi ludzie - studenci rzeszowskich uczelni.